Enqvist Energirapport uke 47

25 november 2021

Sist uke 46 endte strømprisen på 90,96 øre/kWh som faktisk er en svak nedgang fra forrige uke 46 på 3,54 øre.

Det skal også sies at i mellomtiden har strømprisen her i Sør-Norge vært på en meget høye nivå med at denne uken startet prisen på mandag med 123,63 øre, og fortsatte denne uken til dagens pris på 109,38 øre.

Igjen ser vi at kraftkontraktene stiger brått. Markedet påvirkes fort av endringer i værvarslene ettersom vi har en underliggende situasjon med mindre vann i magasinene enn normalt og begrenset tilgang på gass i Europa. Det gir raske og betydelige prisøkninger. I slutten av forrige uke endret Statnett kraftsituasjonen på Sør- og Vestlandet fra «stram» til «normal». Samtidig falt fremtidskontraktene både i Norden og Tyskland de siste dagene forrige uke. Det betyr at vi kan vente oss kraftpriser i Sør-Norge på over 1 NOK/kWh ved inngangen til desember, men det er fortsatt et stort gap mellom prisen i norden og prisen i sør. Det kunne det sett betydelig mørkere ut for sør-norske husholdningers økonomi om det ikke hadde vært for godt tilsig i magasinene i det siste. Det har kommet mer tilsig enn normalt til magasinene på Sør- og Vestlandet i løpet av høsten. Fortsatt er magasinbeholdningen i elspotområdene NO2 (Sørlandet) og NO5 (Vestlandet) lav, men kombinert med tilgjengelig importkapasitet er forsyningssituasjon nå normal, melder Statnett.

«Vi er stolte over at Entelios er det strømselskapet som alene scorer høyest på kundetilfredshet på bedriftsmarkedet. Vi er stabile, og viser år etter år at våre kunder er tilfredse og derfor forblir lojale.» Sier Kolbjørn Hembre, CEO i Entelios Nordic. Entelios har noen av de største bedriftskundene i Norge, og forvalter rundt 10 TWh bare i bedriftsmarkedet, noe som tilsvarer forbruket til ca 650 000 husstander. Med så store kunder, som mange utfører viktig samfunnsansvar, er det viktig for oss å oppfattes som både stabil og en trygg leverandør, noe vi nå får bekreftet at vi gjør, fortsetter Hembre.

til toppen

Newspaper

Nyheter

FAQ