Enqvist Energirapport uke 45

11 november 2021

Sist uke 44 endte strømprisen på NordPool med 84,22 øre/kWh. Dette var en svak oppgang på 4 øre fra foregående uke 43 som endte på 80,17 øre.

Strømrapport uke 45

Denne uken startet på mandag med en kraftig oppgang, slik det vanligvis er hver mandag, med en pris på 122,12 øre. Men allerede på tirsdag falt prisen til 82,88 øre, mens dagens pris ble fastsatt til 87,56 øre.

Denne høsten er det ekstraordinært høye strømpriser i Norge, men det er også en helt spesiell situasjon med store variasjoner i strømprisen mellom EL-spotområdene.

Forklaringene på dette er kompliserte, og til dels lite intuitive. Tidligere rapporter visser at Statnett reduserer kapasiteten mellom Nord-Norge (NO4) og Midt-Norge (NO3), samt mellom Midt-Norge og Vestlandet (NO5) og Østlandet (NO1). Det forklarte Statnett med at kapasiteten på transportkanalene må settes ned av hensyn til driftssikkerheten i strømnettet i Midt-Norge.

Det viktigste hensynet når kapasitet fastsettes er driftssikkerheten i nettet, altså sikker forsyning av strøm på kort sikt. Strømprisen får naturlig nok mye oppmerksomhet nå som den er svært høy. Det er imidlertid ikke den eneste utgiften på strømregningen som strømkundene må forholde seg til. For nettleien, samt EL-avgiften, merverdiavgiften og Enova-påslaget kommer også i tillegg.

Som en tommelfingerregel pleier man å si at strømmen, nettleien og avgiftene utgjør hver sin tredjedel i et normalår. I år vil imidlertid strømmen utgjøre mer enn vanlig – for de fleste. Det er imidlertid store variasjoner i hvor mye strømkundene betaler i nettleie, og det avhenger utelukkende av hvor de bor.

Men slik vi opplever dagens marked med de store forskjellene fra dag til dag og mellom landsdelene er det omtrent umulig å tolke utviklingen fremover. Vi må nok fortsatt holde oss til værforholdet. Når det gjelder nettleien viser foreløpige beregninger fra NVE en estimert inntektsrammen for 2022 på 19,3 milliarder som er en økning fra dagens estimat på 7,2 milliarder.

til toppen

Newspaper

Nyheter

FAQ