Hva må jeg gjøre hvis jeg skal selge leiligheten min selv?

Ved salg uten å bruke megler må du selv fremskaffe nødvendig dokumentasjon. 
Dette kan være:
 • Dokumenter fra siste årsmøte
 • Årsoppgave (ligningstall)
 • Hva som betales i fellesutgifter, andel avdrag/renter på felles lån, garasje, oppvarming osv. og hvor ofte dette betales.
 • Videre vedtekter og husordensregler og evnt. annen nødvendig informasjon.

Dersom du selger en aksjeleilighet må det også opplyses om:
 • Aksjenes nr., deres pålydende og hva som er notert av pant i aksjene.


Dersom du ikke har de ovennevnte opplysningene, kan dette bestilles på eierskifte@enqvist.no (gebyrbelagt).
Husk å oppgi hvilken eiendom det gjelder.

 • Når leiligheten er solgt må du sende oss en eierskiftemelding til eierskifte@enqvist.no med:
 • Informasjon om ny/nye eiere med deres fulle fødsels- og personnummer
 • (kan deles opp i to e-poster), e-post,telefon og nåværende adresse.
 • Dokumentasjon som kan være kopi av signert kjøpekontrakt eller skjøte.
 • Videre må vi få opplyst dato for overtagelse.
 • Dersom overtagelse ikke er på forfallsdatoen for felleskostnader m.m. skal du betale for inneværende fakturaperiode og så gjøre opp dette direkte med kjøper.
 • Vi fakturerer kun hele måneder/kvartal/halvår/år og ny/nye eiere vil få tilsendt fakturaer fra første påfølgende fakturaperiode etter overtagelse.
 • Også fint om du opplyser om salgssummen.

Du vil få en bekreftelse fra oss på at vi har mottatt eierskiftemeldingen.
 • Det vil påløpe et eierskiftegebyr som utgjør 4R (4 rettsgebyr) + mva., og som skal betales av selger. Dette blir fakturert når vi får eierskiftemelding.

 

Ved salg av aksjeleilighet, vil det det også påløpe gebyr for notering av pant i aksjene. 
Dette kan gjelde både selger og kjøper. 
Evnt. gebyr som sameiet/borettslaget/boligaksjeselskapet har vil komme i tillegg.

Når overtagelse og oppgjør har skjedd, sender du oss en sluttmelding. Denne skal inneholde:

 • Bekreftelse på overtagelsesdato
 • Din nye adresse
 • Hvorvidt gebyr og evnt. restanser er betalt

 

Så kan vi foreta registrering av eierskifte i vårt system.

Informasjon om eFaktura 2.0

eFaktura 2.0 ble innført som et krav på nyåret fra Bits AS, som er ansvarlig for alle norske standarder innen betalings tjenester.

Frem til desember 2021, har eiere selv kunnet velge hvem som skal motta eFaktura i banken. Denne muligheten falt bort i det Bits lanserte eFaktura 2.0

eFaktura 2.0 er knyttet til personnummer, det vil si at i de tilfeller der det er flere registrerte eiere, kan vi kun sende eFaktura til en av eierne – den som er registrert som «hovedeier» i vårt system.  Øvrige eiere er registrerte som «medeiere»  –  dette har ingen praktisk betydning utover hvem som skal motta faktura i nettbanken.

Dersom hovedeier nå har takket ja til eFaktura 2.0 i nettbanken, vil de automatisk få fakturene fra oss, selv om det tidligere var opprettet eFaktura-avtale på en annen mottaker.

Dette er altså ikke en endring vi har gjort, men en endring som er gjort av Bits og bankene, og som er utenfor vår kontroll.

Dersom eFaktura nå blir sendt til medeier som ikke har hatt avtalen tidligere og dere ønsker at tidligere mottaker skal fortsette å få fakturaene, send oss en e-post med deres kundenummer så skal vi endre dette i vårt system.

Det må påregnes noe behandlingstid grunnet mange henvendelser vedr. dette.

Jeg har byttet telefonnummer/epostadresse. Hvordan oppdaterer jeg dette?

Hvis du ønsker å forandre kontaktinformasjon kan du kontakte styret eller forretningsføreren for selskapet du bor i.

Du kan finne din forretningsfører her

Ved salg: hvilken faktura skal selger betale? Når kommer det nye fakturaer til kjøper?

Ved eierskifte fakturerer forretningsfører alltid hele måneder, så selger skal betale den måneden hvor overtagelsen finner sted. Nye fakturaer vil bli sendt til kjøper i løpet av et par uker etter overtagelse.

Hva er forskjell på eFaktura og Avtalegiro?

Med eFaktura vil kunden måtte gå inn i nettbanken og godkjenne den enkelte faktura før betaling, imens med Avtalegiro vil beløpet automatisk trekkes fra kontoen så lenge det er under det avtalte maksbeløpet.

Hvorfor får jeg fakturaer på felleskostnader i Vipps?

Vi sender ikke ut fakturaer gjennom Vipps. Når man laster ned Vipps-appen må man passe på å slå av funksjonen for automatisk eFaktura i appen dersom man ikke ønsker å motta fakturaer der.

Kan jeg betale felleskostnader med eFaktura?

Ja. Du skal få opp valg om å opprette eFaktura-avtale etter å ha betalt en faktura manuelt i nettbanken. Alternativt kan du søke opp sameiets navn under eFaktura-oversikten i nettbanken.

Jeg trenger en ny nøkkel til døren min, hvordan går jeg frem?

De aller fleste kunder har en systemnøkkel i dørene til leiligheter og inngangsdør til blokken. Systemnøkler må bestilles hos en godkjent låsesmed, og den må bestilles hos den som har bestillingsrett for systemet.

Ta kontakt med styret og be om en ny nøkkel. Det er en fordel om man sender med informasjon om hva som står på siden av den nøkkelen man har i dag.

Jeg får dekket internettregningen fra min arbeidsgiver, men jeg trenger en bekreftelse. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med din forretningsfører som kan sende deg en skriftlig bekreftelse på de kostnader du har betalt til ditt boligselskap som omhandler internett.

Du kan finne din forretningsfører her

Jeg trenger en kopi av faktura på husleien.

Logg inn i nettbanken din og hent ut en kopi av fakturaen herfra.

Jeg har lagt ut penger for boligselskapet og vil ha de refundert.

Ta et bilde av kvitteringen, send bildet per epost til din forretningsfører og skriv hvilket kontonummer du ønsker pengene refundert til. Det er en fordel om du skriver et par ord hva kvitteringen gjelder, slik at det blir lettere for forretningsføreren å plassere denne i regnskapet.

Du kan finne din forretningsfører her

Jeg skal motta en faktura til boligselskapet, hva er fakturaadressen?

«Boligselskapets navn»
c/o Enqvist Boligforvaltning AS
Postboks 6653 Rodeløkka
0502 OSLO

til toppen

Newspaper

Nyheter

FAQ