Enqvist Energirapport uke 46

24 november 2021

Spotprisen for sist uke 45 endte på 94,50 øre/kWh som er en ny oppgang fra forrige uke 44 på 10,28 øre.

Denne uken startet på mandag med en fortsatt økning til 96,98 øre. Markedet roet seg deretter noe til dagens pris på 89,31 øre. Det er en tilnærmet noe ordinær utvikling med lavere priser ved ukeslutt, for deretter ny økning på mandags prisen. Prisutviklingen i Norge fortsatte også denne uken med store forskjeller mellom nord og sør hvor prisen fra Trøndelag og nordover ligger på 14 tallet.

Etter en årelang prosess om effekttariffer, presenterer NVE nå hvilke regler som skal gjelde for nettleien fremover. Fra nyttår vil de fleste nettselskaper erstatte fastleddet med kapasitetsledd. Lede og BKK Nett har offentliggjort sine satser, men samtidig sender statsråden ut et kryptisk signal. Grovt oppsummert har den nye nettleie-modellen to hovedpunkter: Redusert pris på energileddet mellom klokka 22 og klokka 06, og hos noen selskaper også i helgene. Fastleddet fjernes, og blir erstattet av et kapasitetsledd. Hver måned bestemmes størrelsen på kapasitetsleddet av forbruket i den timen nettkunden har størst forbruk. Kapasitetsleddet bestemmes altså ikke av maksimalt effektuttak, men gjennomsnittlig effektuttak i den timen hvor forbruket er størst. Nettselskapene er pålagt å sette energileddet så lavt at det maksimalt utgjør 50 prosent av selskapets inntekter fra kundegruppen.

til toppen

Newspaper

Nyheter

FAQ