Enqvist Eiendomsdrift AS, ARF. Org.nr.: 991 398 805   -   post@enqvist.no   -   Konghellegata 3, Oslo   -   22 80 95 95

 

VARMT OG TØRT LAGER

 

Arealnavn:
Adresse:
Kvm BTA:
Andel felles:
Andel teknisk:
Pris pr kvm:
Årsleie:
Felleskostnader:

307
Konghellegata 3

20,8

3,9 kvm

1,7 kvm

750 kr/kvm

15 600 kr

2 646 kr

Her kommer det mer tekst om lokalene