Enqvist Eiendomsdrift AS, ARF. Org.nr.: 991 398 805   -   post@enqvist.no   -   Konghellegata 3, Oslo   -   22 80 95 95

STORE LOKALER FOR LAGER / VERKSTED INNENFOR RING 3

 

Arealnavn:
Adresse:
Kvm BTA:
Andel felles:
Andel teknisk:
Pris pr kvm:
Årsleie:
Felleskostnader:

B01
Olaf Schous vei 2

1135,8 kvm

29,4 kvm

48 kvm

700 kr/kvm

848 685 kr

121 241 kr

Vi har oppvarmede lagerlokaler for utleie innenfor ring 3 på Rosenhoff. Innkjøringsport, minste takhøyde på 290 cm. Maks takhøyde 340 cm.

 

Det er følgende arealer:

Tilfluktsrom med kjøreadkomst for varebil på 366 kvm.

Lager/garasjeareal med kjøreadkomst på 386 kvm.

Produksjons- og verkstedlokaler med egen adkomst fra gaten på 385 kvm.