ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS                              

 

 

 

Andre tjenester

 

 

 

Stiftelse av sameie og borettslag

 

Vi kan bistå utbygger med å etablere nye eierseksjonssameier og borettslag. Vi utarbeider oppdelingsbegjæring, vedtekter, budsjett, sørger for tinglysning av andeler og kan også forestå reseksjonering av sameier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enqvist Eiendomsdrift AS - organisasjonsnummer 991 398 805, Konghellegaten 3, Postboks 6653 Rodeløkka, 0502 Oslo.

                                  Sentralbord 22 80 95 95 - telefaxFax 22 80 95 96 - E-post post@enqvist.no