ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS                              

 

 

 

Om oss

 

 

For mer enn 60 år siden startet Arne Enqvist sin entreprenørforretning som er grunnlaget for den virksomheten som drives blant annet i Enqvist Eiendomsdrift AS i dag. Selskapet ble skilt ut fra Enqvist Eiendom AS i 2007 for å rendyrke regnskap og forretningsførsel for boligsameier, borettslag og boligaksjeselskaper.

 

Byggevirksomheten er avsluttet for mange år siden.

 

Selskapet eies i dag av Torill Jahr, Bjørn E Pedersen og Karl Arne Enqvist, alle aktive med i selskapets daglige virksomhet.

 

Hovedoppgaven for selskapet er å drive forretningsførsel og regnskaps­tjenester for boligselskaper, boligsameier, borettslag og boligaksjeselskaper. Men vi har også forretningsførsel for næringseiendommer, stort sett begren­set til administrasjon og regnskapsførsel.

 

Vi har de senere årene samarbeidet med en del utbyggere og entreprenører ved konstituering og oppstart av nye boligselskaper i tillegg til at porteføljen stadig øker.

 

Vår profesjonalitet baserer seg på service, kontinuitet og levering til rett tid.
I tillegg til hyggelige medarbeidere gjør dette at stadig flere velger vårt firma som samarbeidspartner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enqvist Eiendomsdrift AS - organisasjonsnummer 991 398 805, Konghellegaten 3, Postboks 6653 Rodeløkka, 0502 Oslo.

                                  Sentralbord 22 80 95 95 - telefaxFax 22 80 95 96 - E-post post@enqvist.no