ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS                              

 

 

 

Forretningsførsel

 

Vi kan tilby forretningsførsel for boligsameier, boligaksjeselskaper, borettslag og velforeninger. Hos oss får styrene kontakt med kun en forretningsfører som har totalansvaret for det enkelte boligselskap. Forretningsføreren tar seg av alle forvaltningsmessige og regnskapsmessige spørsmål, men avlastes av regnskapsavdelingen som bokfører bilag, håndterer lønn og krever inn husleie.

 

Ved juridiske eller tekniske problemstillinger har vi svært erfarne samarbeidspartnere som konsulteres ved behov. Vi er også medlem av Huseiernes Landsforbund.

 

 

Daglig drift

 

I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter.

 

 

Perioderegnskap


Regnskapet rapporteres rutinemessig hvert halvår i tillegg til årsoppgjøret ved årets slutt. 

 

 

Årsmøte


I forbindelse med sameiemøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig. Før innkalling sendes ut kan forretningsfører delta på et budsjettmøte. På årsmøtet kan vi være ordstyrer, og vi har med utstyr for å kunne føre protokoll. Våre lokaler kan benyttes ved styremøter og årsmøter.

 

 

Forsikring


Ved kollektive forhandlinger med forsikringsselskapene oppnår vi meget konkurransedyktige priser. Vi er behjelpelige med forskjellige forsikringsspørsmål, og tar oss av kontakten med forsikringsselskapet.

 

 

Lån


Vi kan på vegne av styret innhente tilbud på lån, og besørge for dokumentasjon i forbindelse med dette. I boligselskaper med fellesgjeld kan vi også tilrettelegge og administrere individuell nedbetaling.

 

 

Strøm


Vi er tilknyttet en energirådgiver som ukentlig rapporterer utviklingen i strømmarkedet, og sørger for at våre klienter til enhver tid kjøper strøm hos billigste leverandør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRASJON
• Styreadministrasjon
• Dokumentforvaltning

 

 

REGNSKAPSFØRSEL
• Daglig regnskapsførsel
• Periodisk rapportering
• Årsavslutning
• Innberetning til offentlige myndigheter

 

 

ØKONOMISTYRING
• Budsjettering
• Likviditetstyring
• Finansiering
• Forsikring/skadeoppgjør

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Enqvist Eiendomsdrift AS - organisasjonsnummer 991 398 805, Konghellegaten 3, Postboks 6653 Rodeløkka, 0502 Oslo.

                                  Sentralbord 22 80 95 95 - telefaxFax 22 80 95 96 - E-post post@enqvist.no